لیست ماهی‌های گیاهخوار آکواریوم آب شیرین

لیست کامل انواع گونه های ماهی گیاهخوار آکواریوم آب شیرین همراه با عکس، اسم و اطلاعات اولیه نگهداری و محل زندگی ماهی در این صفحه قرار گرفته است.

شما دوستان عزیز می توانید از روی تصاویر ماهی مورد علاقه خود را پیدا کرده و سپس با مطالعه مقالات مربوطه به آن ماهی اطلاعات کافی درباره نگهداری، تکثیر و … را به دست آورید.

نام فارسیآنجل
نام انگلیسیAngel
خانوادهCychilidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآمازون
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب26 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه15 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریحساس
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی آنجل
نام فارسیاستروژن
نام انگلیسیStrugeon fish
خانوادهAcipenseridae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیتانگوئیما
حداقل سایز آکواریوم100 لیتر
دمای آب18 الی 24 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 8 PH
حداکثر اندازه200 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی استروژن
نام فارسیاندلر
نام انگلیسیEndler livebrear
خانوادهPoecilia
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیونزوئلا
حداقل سایز آکواریوم40 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه4 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرآسان
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی.آرتمیا.گرانول
معرفی و نگهداری ماهی اندلر
نام فارسیبارب اودسا
نام انگلیسیOddesa Barb
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیهند
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب18 الی 24 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه6 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی بارب اودسا
نام فارسیبارب پاندا
نام انگلیسیPanda barb
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیهندوستان
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه13 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی بارب پاندا
نام فارسیبارب حلب
نام انگلیسیTinfoil barb
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیتایلند
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب23 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5‌ الی 7.5 PH
حداکثر اندازه35 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکسبزیجات ، گرانول ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی بارب حلب
نام فارسیبارب دلقک
نام انگلیسیClown barb
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیمالزی ، اندونزی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 29 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 6.5 PH
حداکثر اندازه15 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی بارب دلقک
نام فارسیبارب شطرنجی
نام انگلیسیCheckered barb
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیاندونزی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب20 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرآسان
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، پولکی ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی بارب شطرنجی
نام فارسیبارب طلایی
نام انگلیسیgolden barb
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیجنوب چین
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب18 الی 24 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه7 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی بارب طلایی
نام فارسیبارب نواری
نام انگلیسیFive banded barb
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیسنگاپور
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب23 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، پولکی ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی بارب نواری
نام فارسیبارب یاقوتی
نام انگلیسیRuby barb
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیبومی سیلان
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب24 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 6.5 PH
حداکثر اندازه6 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرآسان
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، سبزیجات
معرفی و نگهداری ماهی بارب یاقوتی
نام فارسیبلک گوست
نام انگلیسیBlack Ghost knifefish
خانوادهApteronotidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآمازون
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه30 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی بلک گوست
نام فارسیپانچاکس
نام انگلیسیPanchax
خانوادهAplocheilidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیپاکستان
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه10 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناسطح آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی پانچاکس
نام فارسیپلاتی
نام انگلیسیplaty
نام علمیXiphophorus maculatus
خانواده Poecilidane
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآب های آرام مکزیک وگواتملا
حداقل سایز آکواریوم40 لیتر
دمای آب22 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه8 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرآسان
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، گرانول ،آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی پلاتی
نام فارسیپوزه خرگوشی
نام انگلیسیChinese high-fin banded shark
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیچین
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه30 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریمتوسط
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراککرم خونی ، غذای ته نشین ، لجن های آکواریوم
معرفی و نگهداری ماهی پوزه خرگوشی
نام فارسیپوزه فیلی
نام انگلیسیElephantnose fish
خانوادهMormyridea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآفریقا
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 8 PH
حداکثر اندازه25 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریمتوسط
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریمتوسط
خوراکحشرات ، غذای کف نشین
معرفی و نگهداری ماهی پوزه فیلی
نام فارسیتایگر بارب
نام انگلیسیTiger Barb
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیسوماترا
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب23 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه7 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، گرانول ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی تایگر بارب
نام فارسیتایگر بارب آلبینو
نام انگلیسیAlbino Tiger barb
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیسوماترا
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب23 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی تایگر بارب آلبینو
نام فارسیتایگر بارب سبز
نام انگلیسیGreen Tiger barb
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیسوماترا
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب23 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه7 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، پولکی ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی تایگر بارب سبز
نام فارسیتبرزین
نام انگلیسیHatchet fish
خانوادهCarassidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآمریکای مرکزی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب25‌ الی 30 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7 PH
حداکثر اندازه8 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی تبرزین
نام فارسیتترا آب پاش
نام انگلیسیArcher tetra
خانوادهCharacidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیبرزیل
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب23 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه7 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناسطح آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، کرم توبفیکس ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی تترا آب پاش
نام فارسیتترا آتشی
نام انگلیسیRed flame tetra
خانوادهCharacidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیبرزیل
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، گرانول ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی تترا آتشی
نام فارسیتترا ابر کوهستانی
نام انگلیسیWhite cloud mountain
خانوادهCharacidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآمریکای مرکزی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5.5 الی 8.5 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی تترا ابر کوهستانی
نام فارسیتترا الماسی
نام انگلیسیDiamond tetra
خانوادهCharacidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیونزوئلا
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7 PH
حداکثر اندازه7 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، گرانول ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی تترا الماسی
نام فارسیتترا امبر
نام انگلیسیEmber Tetra
خانوادهCharacidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیبومی برزیل
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب23 الی 29 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 6.5 PH
حداکثر اندازه3 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکآرتمیا ، گرانول ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی تترا امبر
نام فارسیتترا امپراطور
نام انگلیسیEmperor Tetra
خانوادهCharacidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیکلمبیا
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7 PH
حداکثر اندازه10 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکگرانول ، پولکی ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی تترا امپراطور
نام فارسیتترا باله خونی
نام انگلیسیTetra bloodf
خانوادهCharacidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآرژانتین
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب18 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه7 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی تترا باله خونی
نام فارسیتترا بلک فانتوم
نام انگلیسیBlack Phantom Tetra
خانوادهCharacidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیبرزیل
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه4 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی تترا بلک فانتوم
نام فارسیتترا بلک ویدو
نام انگلیسیBlack widow tetra
خانوادهCharacidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیبرزیل
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5 الی 7 PH
حداکثر اندازه6 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، پولکی ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی تترا بلک ویدو
نام فارسیتترا بوینس آیرس
نام انگلیسیBuenos Aires tetra
خانوادهCharacidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآمریکای جنوبی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه7 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، پولکی ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی تترا بوینس آیرس
نام فارسیتترا پاندا
نام انگلیسیPanda tetra
خانوادهCharacidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآمریکای جنوبی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه4 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمتوسط
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی تترا پاندا
نام فارسیتترا پرستیلا
نام انگلیسیX-Rey tetra
خانوادهCharacidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیشمال برزیل
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی تترا پرستیلا
نام فارسیتترا پنگوئن
نام انگلیسیPenguin Tetra
خانوادهCharacidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآمریکای جنوبی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه4 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی تترا پنگوئن
نام فارسیتترا تابان
نام انگلیسیGlowlight tetra
خانوادهCharacidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآمریکای جنوبی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5.5 الی 8 PH
حداکثر اندازه4 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکپولکی ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی تترا تابان
نام فارسیتترا جواهر
نام انگلیسیSerpea tetra
خانوادهCharacidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآمازون
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5 الی 7.8 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، پولکی ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی تترا جواهر
نام فارسیتترا چشم چراغی
نام انگلیسیRed Eye tetra
خانوادهCharacidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیبولیوی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5.5 الی 8.5 PH
حداکثر اندازه7 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی تترا چشم چراغی
نام فارسیتترا دم شمشیری
نام انگلیسیTetra Swordtail
خانوادهCharacidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآمریکای جنوبی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، پولکی ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی تترا دم شمشیری
نام فارسیتترا دیسکس
نام انگلیسیDiscus salmon Tetra
خانوادهCharacidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیسورینام
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب18 الی 25 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5.5 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه10 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی تترا دیسکس
نام فارسیتترا رامینوز
نام انگلیسیRummy Nose Tetra
خانوادهCharacidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیبرزیل
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5.5 الی 6.5 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی تترا رامینوز
نام فارسیتترا ردبلی
نام انگلیسیRed belly tetra
خانوادهCharacidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآمریکای جنوبی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7 PH
حداکثر اندازه6 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکپولکی ، گرانول ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی تترا ردبلی
نام فارسیتترا رزی
نام انگلیسیRosy fin tetra
خانوادهCharacidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیبرزیل
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5 الی 6 PH
حداکثر اندازه4 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی تترا رزی
نام فارسیتترا زیبا
نام انگلیسیPretty Tetra
خانوادهCharacidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآمازون
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5 الی 8 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، گرانول ،آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی تترا زیبا
نام فارسیتترا ژله
نام انگلیسیJelly bean Tetra
خانوادهCharacidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآفریقا
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7 PH
حداکثر اندازه3 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی تترا ژله
نام فارسیتترا سیلورتیپ
نام انگلیسیSilverTip Tetra
خانوادهCharacidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیبرزیل
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه3 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریمتوسط
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی تترا سیلورتیپ
نام فارسیتترا قلب خونی
نام انگلیسیBleeding Heart Tetra
خانوادهCharacidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآمریکای جنوبی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب23 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.2 PH
حداکثر اندازه6 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمتوسط
خوراکپولکی ، اسپیرولینا ، غذای خشک
معرفی و نگهداری ماهی تترا قلب خونی
نام فارسیتترا کاردینال
نام انگلیسیCardinal tetra
خانوادهCharacidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآمریکای جنوبی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی تترا کاردینال
نام فارسیتترا کالر ویدو
نام انگلیسیColored white widow tetra
خانوادهCharacidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیزیستگاه ندارد و توسط انسان دستکاری شده
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه6 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکآرتمیا ، گرانول ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی تترا کالر ویدو
نام فارسیتترا کنگو
نام انگلیسیCongo tetra
خانوادهCharacidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآفریقا
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب22 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7 PH
حداکثر اندازه8 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراک گرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی تترا کنگو
نام فارسیتترا لندگراف
نام انگلیسیLandgraf tetra
خانوادهCharacidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآفریقا
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 5 PH
حداکثر اندازه3 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی تترا لندگراف
نام فارسیتترا لیمویی
نام انگلیسیLemon Tetra
خانوادهCharacidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآمریکای جنوبی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5.5 الی 8 PH
حداکثر اندازه4 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی تترا لیمویی
نام فارسیتترا نئون
نام انگلیسیNeon Tetra
خانوادهCharacidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیبرزیل ، کلمبیا ، پرو
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5.5 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه4 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی تترا نئون
نام فارسیتترا وایت ویدو
نام انگلیسیWhite widow tetra
خانوادهCharacidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیبرزیل
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه6 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی تترا وایت ویدو
نام فارسیتترا یک خط
نام انگلیسیOne line tetra
خانوادهCharacidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآفریقا
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب23 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه7 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی تترا یک خط
نام فارسیجلبک خوار چینی
نام انگلیسیChines ealgae-eater
خانوادهgyrinocheilidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیچین ، تایلند
حداقل سایز آکواریوم40 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه30 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلببله
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکاسپیرولینا ، سبزیجات ، غذای کف نشین ، جلبک آکواریوم
معرفی و نگهداری ماهی جلبک خوار چینی
نام فارسیجلبک خوار سیامی
نام انگلیسیSiamese algae eater
خانوادهCypirindea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیرودخونه های تایلند
حداقل سایز آکواریوم40 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.2 الی 8 PH
حداکثر اندازه12 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکجلبک های آکواریوم ، سبزیجات ، غذای کف نشین
معرفی و نگهداری ماهی جلبک خوار سیامی
نام فارسیچری بارب
نام انگلیسیCherry barb
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیکلمبیا
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، پولکی، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی چری بارب
نام فارسیدم شمشیری
نام انگلیسیSwordtail
خانوادهPeocilidane
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیجنوب شرق آمریکا
حداقل سایز آکواریوم40 لیتر
دمای آب24 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه15 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرآسان
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول. آرتمیا. پولکی
معرفی و نگهداری ماهی دم شمشیری
نام فارسیرازبورا آتشی
نام انگلیسیFlame rasbora
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیسریلانکا
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 25 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5 الی 7 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی رازبورا آتشی
نام فارسیرازبورا خط قرمز
نام انگلیسیRedstripe rasbora
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیمالزی ، سوماترا
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب 6 الی 7 PH
حداکثر اندازه5.5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی رازبورا خط قرمز
نام فارسیرازبورا درخشان
نام انگلیسیGlowlight rasbora
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیمالزی ، سوماترا
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه2.5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی رازبورا درخشان
نام فارسیرازبورا دلقک
نام انگلیسیHarleyquin rasbora
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیسوماترا
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5 الی 6 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمتوسط
خوراکگرانول ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی رازبورا دلقک
نام فارسیرازبورا دم قرمز
نام انگلیسیRed tailed rasbora
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیمالزی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5 الی 6 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی رازبورا دم قرمز
نام فارسیرازبورا دم قیچی
نام انگلیسیRasbora trilineata
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیجنوب شرقی آسیا
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب23 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7 PH
حداکثر اندازه8 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکگرانول ، آرتمیا ، کرم توبفیکس
معرفی و نگهداری ماهی رازبورا دم قیچی
نام فارسیرازبورا کوتوله
نام انگلیسیDwarf rasbora
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیتایلند ، مالزی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5 الی 6.5 PH
حداکثر اندازه2.5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی رازبورا کوتوله
نام فارسیرازبورا گلکسی
نام انگلیسیGalaxy Rasbora
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیمالزی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5 الی 7 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی رازبورا گلکسی
نام فارسیرازبورا لکه چشمی
نام انگلیسیEyespot rasbora
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیجنوب مالزی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه5.5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی رازبورا لکه چشمی
نام فارسیرامیزی
نام انگلیسیBolivian Ram
خانوادهCichilidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیکلمبیا
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه8 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریمتوسط
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریمتوسط
خوراکآرتمیا ، غذای خشک ، میکس
معرفی و نگهداری ماهی رامیزی
نام فارسیردلاین
نام انگلیسیDenison Barb
نام علمیPuntius denisonii
خانوادهCyprinidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیجنوب هندوستان
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب15 الی 25 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.8 الی 7.8 PH
سختی آب5 الی 25 DH
طول عمر5 سال
حداکثر اندازه15 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، میکس دل
معرفی و نگهداری ماهی ردلاین
نام فارسیرزی بارب
نام انگلیسیRosy Barb
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیبنگال
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 24 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه8 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکآرتمیا ، پولکی ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی رزی بارب
نام فارسیرینبو باله ریسمانی
نام انگلیسیThreadfin rainbow
خانوادهMelanotaeniidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیاندونزی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5.8 الی 6.8 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکپولکی ، گرانول ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی رینبو باله ریسمانی
نام فارسیرینبو بوسمانی
نام انگلیسیRainbow Boesemani
خانوادهMelanotaeniidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیغرب گینه نو
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه10 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، کرم توبفیکس ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی رینبو بوسمانی
نام فارسیرینبو پر زرق و برق
نام انگلیسیEastern rainbow fish
خانوادهMelanotaeniidae
دسته بندیگیاهخوار
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه10 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی رینبو پر زرق و برق
نام فارسیرینبو تبرا
نام انگلیسیLake tebra rainbow
خانوادهMelanotaeniidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیدریاچه ی تبرا
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه12 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی رینبو تبرا
نام فارسیرینبو چشم آبی خالدار
نام انگلیسیSpotted blue eye
خانوادهPseudomugilidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیاندونزی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 30 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه3 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمتوسط
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی رینبو چشم آبی خالدار
نام فارسیرینبو دم چنگالی
نام انگلیسیForktail blue-eye
خانوادهPseudomugilidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیگینه نو
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمتوسط
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی رینبو دم چنگالی
نام فارسیرینبو قرمز
نام انگلیسیRed rainbow
خانوادهMelanotaeniidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیگینه نو
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه12 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی رینبو قرمز
نام فارسیرینبو ماداگاسکار
نام انگلیسیRed tail Rainbow
خانوادهBedotiidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیشرق ماداگاسکار
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 8 PH
حداکثر اندازه7 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی رینبو ماداگاسکار
نام فارسیرینبو نئون کوتوله
نام انگلیسیDwarf Neon Rainbow
خانوادهMelanotaeniodea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیگینه نو
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه7 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی رینبو نئون کوتوله
نام فارسیزبرا
نام انگلیسیDanio rerio
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیمیانمار
حداقل سایز آکواریوم40 لیتر
دمای آب18 الی 24 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 8 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی زبرا
نام فارسیسیلور دالر
نام انگلیسیSilver Dollar
نام علمیMetynnis argenteus
خانوادهCharacidae
دسته بندیگیاهخوار
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
سختی آب8 الی 15 DH
طول عمر15 سال
حداکثر اندازه10 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، میکس گیاهی ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی سیلور دالر
نام فارسیسیلور شارک
نام انگلیسیBala shark
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگی تایلند
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب 24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه35 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، پولکی ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی سیلور شارک
نام فارسیشارک دم قرمز
نام انگلیسیred tailed black shark
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیتایلند
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه15 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی شارک دم قرمز
نام فارسیشارک رنگین کمان
نام انگلیسیRainbow shark
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیتایلند
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه20 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، گرانول ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی شارک رنگین کمان
نام فارسیشارک سیاه
نام انگلیسیBlack shark fish
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیتایلند
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه45 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی شارک سیاه
نام فارسیشارک طلایی
نام انگلیسیGolden shark
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیهمه جای نقاط جهان پراکنده شده اند .
حداقل سایز آکواریوم100 لیتر
دمای آب26 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه20 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، اسپیرولینا
معرفی و نگهداری ماهی شارک طلایی
نام فارسیشارک فاکس
نام انگلیسیFox Shark
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیتایلند
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 8 PH
حداکثر اندازه12 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکجلبک های آکواریوم ، آرتمیا ، اسپیرولینا
معرفی و نگهداری ماهی شارک فاکس
نام فارسیشارک کرم
نام انگلیسیAlbino shark
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیتایلند
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه12 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، گرانول ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی شارک کرم
نام فارسیشارک کلمبیایی
نام انگلیسیColumbian shark
خانوادهAriidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیمکزیک ، کلمبیا ، اقیانوس آرام
حداقل سایز آکواریوم100 لیتر
دمای آب23 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه300 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، پولکی ،
معرفی و نگهداری ماهی شارک کلمبیایی
نام فارسیفایتر
نام انگلیسیBetta
نام علمیBetta Splendens
خانوادهOsphronemidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیچین
حداقل سایز آکواریوم10 لیتر
دمای آب28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 PH
سختی آب5 تا 25 DH
طول عمر3 سال
حداکثر اندازه7 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، آرتمیا ، گرانول ، کرم خونی
معرفی و نگهداری ماهی فایتر
نام فارسیقرمز
نام انگلیسیCommon goldfish
نام علمیCarassius auratus
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیچین
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب18 الی 22 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7 PH
طول عمر12 سال
حداکثر اندازه50 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی قرمز
نام فارسیکت فیش اتو
نام انگلیسیDwarf Sucker
خانوادهLoricariidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیبرزیل
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب21 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5.5 الی 6.5 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای کف نشین ، سبزیجات ، اسپیرولینا
معرفی و نگهداری ماهی کت فیش اتو
نام فارسیکت فیش بانجو
نام انگلیسیBunocephalus catfish
خانوادهAspredinidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآمریکا جنوبی
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب20 الی 29 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5 الی 8 PH
حداکثر اندازه13 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکغذای کف نشین ، کرم توبفیکس ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی کت فیش بانجو
نام فارسیکت فیش پوزه بوته ای
نام انگلیسیAncistrus sp
خانوادهLoricariidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآمریکای جنوبی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب20 الی 25 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه15 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکجلبک های آکواریوم ، غذای کف نشین ، سبزیجات
معرفی و نگهداری ماهی کت فیش پوزه بوته ای
نام فارسیکت فیش چوبی
نام انگلیسیCommon woodcatfish
خانوادهAuchenipteridae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآمازون
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 24 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7 PH
حداکثر اندازه10 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای کف نشین ، آرتمیا ، ماهیان ریز
معرفی و نگهداری ماهی کت فیش چوبی
نام فارسیکت فیش رافائل
نام انگلیسیAgamyxis pectinifrons
خانوادهDoradidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیبرزیل
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراککرم خونی ، غذای کف نشین ، غذای زنده
معرفی و نگهداری ماهی کت فیش رافائل
نام فارسیکت فیش زبرا
نام انگلیسیZebra pleco
خانوادهLoracariidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیبرزیل
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب26 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه10 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذاهای مخصوص پلیکو ، اسپیرولینا
معرفی و نگهداری ماهی کت فیش زبرا
نام فارسیکت فیش شیشه ای
نام انگلیسیGlass catfish
خانوادهSiluridea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیبورنئو
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
سختی آب5 الی 19 DH
حداکثر اندازه۷ سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، کرم خونی ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی کت فیش شیشه ای
نام فارسیکریبنسیس
نام انگلیسیRainbow kribs
خانوادهCychilidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیدریاچه ویکتوریا
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب24 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5 الی 6 PH
حداکثر اندازه12 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، کرم خونی
معرفی و نگهداری ماهی کریبنسیس
نام فارسیکوریدوراس
نام انگلیسیCorydoras
خانوادهCallich thydea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیجنوب آمریکا
حداقل سایز آکواریوم40 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه6 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرآسان
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای کف نشین ، کرم خونی ، اسپیرولینا
معرفی و نگهداری ماهی کوریدوراس
نام فارسیکوی
نام انگلیسیKOI
نام علمیکیپرینوس روبرفوسکوس - Cyprinus rubrofuscus
خانواده کپورماهیان - Cyprinidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیژاپن
حداقل سایز آکواریوم150 لیتر
دمای آب23 الی 30 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.8 الی 7.2 PH
سختی آب2 الی 12 DH
طول عمر35 سال
حداکثر اندازه90 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول، میکس گیاهی، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی کوی
نام فارسیکیلی فیش دلقک
نام انگلیسیClown Killifish
خانوادهAplocheilidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآفریقا
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، آرتمیا ، حشرات
معرفی و نگهداری ماهی کیلی فیش دلقک
نام فارسیگابی
نام انگلیسیGoby fish
خانوادهValencienna
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیجنوب آسیا
حداقل سایز آکواریوم120 لیتر
دمای آب27 الی 30 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 8 PH
حداکثر اندازه6 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکحشرات ، گرانول ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی گابی
نام فارسیگاراروفا
نام انگلیسیGara Ruffa
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیخاورمیانه
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب18 الی 23 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7 PH
حداکثر اندازه10 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکجلبک های آکواریوم ، غذای کف نشین ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی گاراروفا
نام فارسیگامبوزیا
نام انگلیسیGumbosia
خانوادهPoecilidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیسراسر جهان پراکنده هستند
حداقل سایز آکواریوم40 لیتر
دمای آب18 الی 29 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرآسان
حساسیت به بیماریبسیار مقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی گامبوزیا
نام فارسیگلدفیش
نام انگلیسیGoldfish
خانوادهCyprinidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیچین
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب18 الی 24 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه25 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی گلدفیش
نام فارسیگلس فیش
نام انگلیسیCanda ranga
خانوادهAmbassidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیهندوستان
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 8.5 PH
حداکثر اندازه9 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکمیکس دل ، گرانول ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی گلس فیش
نام فارسیگوپی
نام انگلیسیGuppy
نام علمیPoecilia Reticulata
خانوادهPoecilidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیونزوئلا
حداقل سایز آکواریوم40 لیتر
دمای آب25.5 الی 27.8 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7.5 PH
سختی آب8 الی 12 DH
طول عمر2 الی 3 سال
حداکثر اندازه6 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناسطح آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرآسان
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، پولکی ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی گوپی
نام فارسیگورامی بهشتی
نام انگلیسیParadise Gourami
خانوادهMacropodousinea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیکره شمالی
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب18 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه10 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکحشرات ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی گورامی بهشتی
نام فارسیگورامی بوسنده
نام انگلیسیKissing gourami
خانوادهHelostomatidae
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآمریکا و شرق آسیا
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب26 الی 29 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه13 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی گورامی بوسنده
نام فارسیگورامی دارف
نام انگلیسیDwarf Gourami
خانوادهOsphronemidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیگنگ
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، گرانول ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی گورامی دارف
نام فارسیگورامی سه خال
نام انگلیسیTree spot gourami
خانوادهOsphronemidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیتایلند
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 29 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه15 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرآسان
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی گورامی سه خال
نام فارسیگورامی صدا ساز
نام انگلیسیLicorice gourami
خانوادهOsphronemidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیجنوب شرقی آسیا
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه7 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، گرانول، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی گورامی صدا ساز
نام فارسیگورامی طلایی
نام انگلیسیGold Gourami
خانوادهOsphronemidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیمالزی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب25 الی 30 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه15 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرآسان
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، گرانول ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی گورامی طلایی
نام فارسیگورامی مرواریدی
نام انگلیسیPearl Goarami
خانوادهOsphronoemidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیمالزی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5.5 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه13 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، گرانول ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی گورامی مرواریدی
نام فارسیگورامی مهتابی
نام انگلیسیMoonlight gourami
خانوادهOsphronemidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیتایلند
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب25 الی 30 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه15 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی گورامی مهتابی
نام فارسیلوچ پروانه ای
نام انگلیسیButterfly Loach
خانوادهCobitidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیچین
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب20 الی 24 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه8 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای کف نشین ، اسپیرولینا ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی لوچ پروانه ای
نام فارسیلوچ ‌دلقک
نام انگلیسیClown Loach
خانوادهCobitidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیسوماترا
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب26 الی 30 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب۶ الی 7 PH
حداکثر اندازه30 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای کف نشین ، اسپیرولینا ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی لوچ ‌دلقک
نام فارسیلوچ کله اسبی
نام انگلیسیLong nosed Loach
خانوادهCobitidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیجنوب شرقی آسیا
حداقل سایز آکواریوم100 لیتر
دمای آب26 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7 PH
حداکثر اندازه20 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلببله
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای کف نشین ، آرتمیا ، اسپیرولینا
معرفی و نگهداری ماهی لوچ کله اسبی
نام فارسیلوچ کماندو
نام انگلیسیYoyo loach
خانوادهCobitidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیهند و پاکستان
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه15 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای کف نشین ، اسپیرولینا ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی لوچ کماندو
نام فارسیلوچ کوهلی
نام انگلیسیKuhli loach
خانوادهCobitidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیمالزی ، اندونزی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه11 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای کف نشین ، آرتمیا ، اسپیرولینا
معرفی و نگهداری ماهی لوچ کوهلی
نام فارسیلوچ گوره خری
نام انگلیسیZebra botia
خانوادهCobitidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیجنوب هند
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه10 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای کف نشین ، آرتمیا ، اسپیرولینا
معرفی و نگهداری ماهی لوچ گوره خری
نام فارسیلوچ مرمری
نام انگلیسیMarble loach
خانوادهCobitidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیمیانمار ، هند ، تایلند
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه10 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای کف نشین ، آرتمیا ، اسپیرولینا
معرفی و نگهداری ماهی لوچ مرمری
نام فارسیلوچ هواشناس
نام انگلیسیWeather loach
خانوادهCobitidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیچین
حداقل سایز آکواریوم100 لیتر
دمای آب18 الی 24 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7 PH
حداکثر اندازه25 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای کف نشین ، آرتمیا ، اسپیرولینا
معرفی و نگهداری ماهی لوچ هواشناس
نام فارسیمولی
نام انگلیسیMolly
نام علمیPoecilia Reticulata
خانوادهPoeciliidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیآمریکای مرکزی
حداقل سایز آکواریوم40 لیتر
دمای آب25 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 8 PH
سختی آب8 الی 12 DH
طول عمر4 سال
حداکثر اندازه8 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرآسان
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، گرانول ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی مولی
نام فارسیهافبیک
نام انگلیسیHafbeak fish
خانوادهHemiramphidea
دسته بندیگیاهخوار
محل زندگیاندونزی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب22 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه9 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناسطح آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریحساس
خوراکگرانول ، پولکی ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی هافبیک
گروه پرسش و پاسخ تلگرام
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/myfishir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5349

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/myfishir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5349

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/myfishir/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107