لیست ماهی‌های گوشتخوار آکواریوم آب شیرین

لیست کامل انواع گونه های ماهی گوشتخوار آکواریوم آب شیرین همراه با عکس، اسم و اطلاعات اولیه نگهداری و محل زندگی ماهی در این صفحه قرار گرفته است.

شما دوستان عزیز می توانید از روی تصاویر ماهی مورد علاقه خود را پیدا کرده و سپس با مطالعه مقالات مربوطه به آن ماهی اطلاعات کافی درباره نگهداری، تکثیر و … را به دست آورید.

نام فارسیآرپایما گیگاس
نام انگلیسیArpaima Gigas
خانوادهOsteoglossidae
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیآمازون
حداقل سایز آکواریوم300 لیتر
دمای آب24 الی 30 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه240 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شناسطح آب
شرایط نگهداریسخت
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکماهی زنده ، میکس دل، غذای مخصوص مانستر ها
معرفی و نگهداری ماهی آرپایما گیگاس
نام فارسیآرچر
نام انگلیسیArcher
خانوادهToxotidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیآسیا
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب22 الی 24 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7.5 الی 8 PH
حداکثر اندازه20 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمتوسط
خوراکحشرات ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی آرچر
نام فارسیآروانا
نام انگلیسیArowana
نام علمیOsteoglossidae
خانوادهOsteoglossidae
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیشرق آسیا و آمریکا
حداقل سایز آکواریوم200 لیتر
دمای آب26 تا 30 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5.5 الی 7 PH
طول عمر15 سال
حداکثر اندازه90 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شناسطح آب
شرایط نگهداریسخت
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکمیل ورم ، میگو ، غذای رو آبی ، میکس
معرفی و نگهداری ماهی آروانا
نام فارسیآلونگاتوس
نام انگلیسیMapanga cichlid
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیدریاچه آفریقا
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7.5 الی 8.5 PH
حداکثر اندازه14 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، میکس
معرفی و نگهداری ماهی آلونگاتوس
نام فارسیآنجل مونو
نام انگلیسیMono angel
خانوادهMonodactylidae
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیغرب آفریقا
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب24 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7.5 الی 8 PH
حداکثر اندازه20 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، پولکی ، میکس دل
معرفی و نگهداری ماهی آنجل مونو
نام فارسیاسفرانوس
نام انگلیسیGiant Goarami
خانوادهOsphronemidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیسوماترا
حداقل سایز آکواریوم150 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7 PH
حداکثر اندازه45 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای زنده ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی اسفرانوس
نام فارسیاسکات سبز
نام انگلیسیGreen Scat
خانوادهScatophagidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیجنوب شرقی آسیا
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب20 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7.5 الی 8.5 PH
حداکثر اندازه38 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، میکس دل ، سبزیجات
معرفی و نگهداری ماهی اسکات سبز
نام فارسیاسکات نقره ای
نام انگلیسیSilver scat
نام علمیScatophagus argus
خانوادهScatophagidae
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیجنوب شرقی آسیا
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب20 تا 27.8 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7.5 الی 8.5 PH
سختی آب12 الی 18 DH
طول عمر20 سال
حداکثر اندازه38 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکمیکس ، گرانول ، سبزیجات
معرفی و نگهداری ماهی اسکات نقره ای
نام فارسیاسکار
نام انگلیسیOscar
نام علمیاسترنتوس اکللتوس - Astronotus ocellatus
خانوادهسیکلید - Cichlidae
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیآمریکا
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب23 تا 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 تا 8 PH
سختی آب5 تا 20 DH
طول عمر15 سال
حداکثر اندازه30 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، میکس دل
معرفی و نگهداری ماهی اسکار
نام فارسیاوراتوس
نام انگلیسیOrnatus Cichlid
نام علمیmelanochromis auratus
خانوادهCichlidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیدریاچه مالاوی (آفریقا)
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب22 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7.5 الی 8.5 PH
طول عمر15 سال
حداکثر اندازه15 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریمتوسط
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمتوسط
خوراکمیکس ، غذای زنده ، غذای خشک
معرفی و نگهداری ماهی اوراتوس
نام فارسیباراکودا
نام انگلیسیBarracuda
خانوادهCtenoluciidea
دسته بندیگوشتخوار
حداقل سایز آکواریوم200 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه120 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شناسطح آب
شرایط نگهداریمتوسط
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکمیکس دل ، غذای مخصوص مانستر ها، غذای زنده
معرفی و نگهداری ماهی باراکودا
نام فارسیبارب زندانی
نام انگلیسیLeporinus
خانوادهCharacidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیرودخانه ی آمازون
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب22 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5.5 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه15 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، کرم خونی
معرفی و نگهداری ماهی بارب زندانی
نام فارسیبریچاردی
نام انگلیسیLyretail cichlid
خانوادهCichilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیدریاچه تانگانیکا ی آفریقا
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب22 الی 25 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب8 الی 8.5 PH
حداکثر اندازه13 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمتوسط
خوراکسبزیجات ، غذای زنده ، غذای خشک
معرفی و نگهداری ماهی بریچاردی
نام فارسیبلو آکرا
نام انگلیسیBlue Acara
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیجنوب آمریکا
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب26 الی 24 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه15 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراککرم خونی ، آرتمیا ، گرانول ، میکس دل
معرفی و نگهداری ماهی بلو آکرا
نام فارسیبورلی
نام انگلیسیKadango cichlid
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگی دریاچه ی مالاوی
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب23 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب8 الی 8.5 PH
حداکثر اندازه17 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکمیکس دل ، میگوی آب شور ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی بورلی
نام فارسیپافر
نام انگلیسیPuffer Fish
خانوادهTetraodontidae
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیبومی هند
حداقل سایز آکواریوم100 لیتر
دمای آب21 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 8 PH
حداکثر اندازه12 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکگرانول ، میلوورم ، میکس
معرفی و نگهداری ماهی پافر
نام فارسیپاکو
نام انگلیسیPacu
خانوادهCharacidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیآمازون
حداقل سایز آکواریوم150 لیتر
دمای آب22 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5.5 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه45 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکمیکس گیاهی ، غذای زنده ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی پاکو
نام فارسیپرت
نام انگلیسیParrot
خانوادهCichilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیتوسط انسان بوجود آمده
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب24 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7 PH
حداکثر اندازه25 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، میکس دل
معرفی و نگهداری ماهی پرت
نام فارسیپروانه آفریقایی
نام انگلیسیAfrican butterfly fish
خانوادهPantodontidae
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیآفریقا
حداقل سایز آکواریوم100 لیتر
دمای آب25 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه12 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلببله
موقعیت شناسطح آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکآرتمیا ، پولکی ، غذای زنده
معرفی و نگهداری ماهی پروانه آفریقایی
نام فارسیپروکسیموس
نام انگلیسیProximus
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیرودخانه های آمازون
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب24 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7 PH
حداکثر اندازه25 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلببله
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، غذای کف نشین ، میکس دل
معرفی و نگهداری ماهی پروکسیموس
نام فارسیپلی پتروس
نام انگلیسیPolypterus
خانوادهPolypteridea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیآفریقا
حداقل سایز آکواریوم100 لیتر
دمای آب22 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب5 الی 6 PH
حداکثر اندازه30 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای زنده ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی پلی پتروس
نام فارسیپلی سیگما
نام انگلیسیLivingstoni cichlid
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیدریاچه ی مالاوی
حداقل سایز آکواریوم100 لیتر
دمای آب23 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه26 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای زنده ، میکس دل ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی پلی سیگما
نام فارسیپنکوسی خورشیدی
نام انگلیسیSun catfish
خانوادهBagridea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیتایلند و هندوستان
حداقل سایز آکواریوم150 لیتر
دمای آب23 الی 25 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7.2 PH
حداکثر اندازه45 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای زنده ، میکس دل ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی پنکوسی خورشیدی
نام فارسیپنکوسی شکاری
نام انگلیسیGiant Pangasius
نام علمیPangasius sanitwongsei
خانوادهPangasius
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیجنوب شرقی آسیا
حداقل سایز آکواریوم150 لیتر
دمای آب22 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7.5 PH
طول عمر20 سال
حداکثر اندازه300 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریمتوسط
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، میکس دل ، غذای زنده
معرفی و نگهداری ماهی پنکوسی شکاری
نام فارسیپنکوسی معمولی
نام انگلیسیIridescent shark
خانوادهPangassidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیجنوب شرقی آسیا
حداقل سایز آکواریوم100 لیتر
دمای آب22 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5‌ الی 7.5 PH
حداکثر اندازه45 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، میکس دل ، کرم خونی
معرفی و نگهداری ماهی پنکوسی معمولی
نام فارسیپیرانا
نام انگلیسیPiranha
نام علمیPygocentrus nattereri
خانوادهCharacidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیرود خانه ی آمازون
حداقل سایز آکواریوم150 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه40 سانتی متر
خلق و خوبسیار پرخاشگر
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریمتوسط
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکغذای زنده ، غذای شرکتی ، میکس دل
معرفی و نگهداری ماهی پیرانا
نام فارسیپیکاک باس
نام انگلیسیPeacock bass
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیبرزیل
حداقل سایز آکواریوم200 لیتر
دمای آب24 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7 PH
حداکثر اندازه95 سانتی متر
خلق و خوبسیار پرخاشگر
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریسخت
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای زنده ، میلوورم ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی پیکاک باس
نام فارسیتارگت فیش
نام انگلیسیTarget Fish
خانوادهTerapontidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیجنوب آسیا
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب22 الی 24 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 8 PH
حداکثر اندازه34 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمتوسط
خوراکلارو حشرات ، گرانول ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی تارگت فیش
نام فارسیتایگر سوماترا
نام انگلیسیWidebar datnoid
خانوادهDatnioidedea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیسوماترا ، تایلند
حداقل سایز آکواریوم150 لیتر
دمای آب22 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7 PH
حداکثر اندازه60 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، میکس دل
معرفی و نگهداری ماهی تایگر سوماترا
نام فارسیتترا خون آشام
نام انگلیسیVampire tetra
خانوادهCharacidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیآمریکای جنوبی
حداقل سایز آکواریوم150 لیتر
دمای آب23 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه120 سانتی متر
خلق و خوبسیار پرخاشگر
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریسخت
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکغذای زنده ، میکس دل ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی تترا خون آشام
نام فارسیتروفئوس
نام انگلیسیTropheuse
خانوادهCychilide
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیدریاچه تانگانیکا
حداقل سایز آکواریوم200 لیتر
دمای آب14 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب8 الی 9 PH
حداکثر اندازه 15 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریسخت
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکدافنی ، گرانول ، میکس گیاهی
معرفی و نگهداری ماهی تروفئوس
نام فارسیتگزاس
نام انگلیسیTexas cichlid
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیریو تگزاس
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب24 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه30 سانتی متر
خلق و خوبسیار پرخاشگر
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، میکس دل ، غذای زنده
معرفی و نگهداری ماهی تگزاس
نام فارسیجانستونی
نام انگلیسیJhonstony cichlid
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیدریاچه ویکتوریا
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب24 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 8.5 PH
حداکثر اندازه12 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، دافنی ، کرم خونی
معرفی و نگهداری ماهی جانستونی
نام فارسیجک دمپسی
نام انگلیسیJack dempsey cichlid
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیآمریکای مرکزی
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب22 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه28 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکمیگوی آب شور، گرانول ، میکس دل
معرفی و نگهداری ماهی جک دمپسی
نام فارسیجگوار
نام انگلیسیManaqua cichlid
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیآمریکای مرکزی
حداقل سایز آکواریوم150 لیتر
دمای آب24 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 8 PH
حداکثر اندازه40 سانتی متر
خلق و خوبسیار پرخاشگر
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریسخت
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای زنده ، گرانول ، میکس دل
معرفی و نگهداری ماهی جگوار
نام فارسیجوئل فیش
نام انگلیسیJewel Fish
خانوادهCichilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیدریاچه های آفریقا
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب22 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7.5 الی 8.5 PH
حداکثر اندازه15 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکمیکس دل ، کرم خونی ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی جوئل فیش
نام فارسیجولی
نام انگلیسیJulie cichlid
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیدریاچه ی تانگانیکا
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب24 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه12 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکمیکس دل ، آرتمیا ، کرم خونی ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی جولی
نام فارسیدبوسی
نام انگلیسیDuboisi cichlid
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیدریاچه ی تانگانیکا
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب26 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7.5 الی 8.5 PH
حداکثر اندازه15 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، پولکی
معرفی و نگهداری ماهی دبوسی
نام فارسیدراگون
نام انگلیسیBarred sorubim
خانوادهMonodactylidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیآمریکای جنوبی و رودخانه ی آمازون
حداقل سایز آکواریوم150 لیتر
دمای آب22 الی 24 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7.5 الی 8.5 PH
حداکثر اندازه150 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول، میکس دل ، غذای زنده
معرفی و نگهداری ماهی دراگون
نام فارسیدماسونی
نام انگلیسیCobalt blue zebra cichlid
خانوادهCychilide
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیدریاچه ی مالاوی
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب23 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب8 الی 9 PH
حداکثر اندازه10 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، سبزیجات ،میکس دل ، کرم خونی
معرفی و نگهداری ماهی دماسونی
نام فارسیدیسکس
نام انگلیسیDiscus
نام علمیSymphysodon
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیرودخانه های آمازون
حداقل سایز آکواریوم150 لیتر
دمای آب27 الی 31 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7 PH
سختی آب1 الی 4 DH
حداکثر اندازه16.5 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریسخت
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریحساس
خوراکغذای زنده ، میکس ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی دیسکس
نام فارسیدیوانه
نام انگلیسیCrazy Fish
خانوادهEleotridea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیرودخانه گنگ
حداقل سایز آکواریوم100 لیتر
دمای آب22 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 8.5 PH
حداکثر اندازه12 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریسخت
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکماهیان کوچک ، آرتمیا ، حشرات ، غذای خشک
معرفی و نگهداری ماهی دیوانه
نام فارسیردتیل
نام انگلیسیRedtil
خانوادهPimolodidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیبرزیل
حداقل سایز آکواریوم150 لیتر
دمای آب26 الی 27 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7 PH
حداکثر اندازه100 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای زنده ، میکس دل ، غذای کف نشین
معرفی و نگهداری ماهی ردتیل
نام فارسیرددویل
نام انگلیسیRed devil
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیکاستاریکا
حداقل سایز آکواریوم150 لیتر
دمای آب24 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه25 سانتی متر
خلق و خوبسیار پرخاشگر
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای زنده ، میکس دل ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی رددویل
نام فارسیژئوفاگوس
نام انگلیسیGeophagus
خانوادهCichlids
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیآمریکای جنوبی و مرکزی
حداقل سایز آکواریوم200 لیتر
دمای آب26 الی 29 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7 PH
سختی آب5 الی 10 DH
طول عمر10 الی 15 سال
حداکثر اندازه25 سانتی متر
خلق و خومتوسط
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریمتوسط
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریحساس
معرفی و نگهداری ماهی ژئوفاگوس
نام فارسیسر سوسماری
نام انگلیسیLongnose gar
خانوادهLepisosteidae
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیآمریکای جنوبی
حداقل سایز آکواریوم200 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه100 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریسخت
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای زنده ، غذای شرکتی ، میکس دل
معرفی و نگهداری ماهی سر سوسماری
نام فارسیسرماری
نام انگلیسیSneakHead
خانوادهChannidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیایالات متحده آمریکا
حداقل سایز آکواریوم200 لیتر
دمای آب23 الی 29 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه95 سانتی متر
خلق و خوبسیار پرخاشگر
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکغذای زنده ، غذای شرکتی ، میکس دل
معرفی و نگهداری ماهی سرماری
نام فارسیسورم
نام انگلیسیSeverum
نام علمیHeros severus
خانوادهCichilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیآمریکای جنوبی
حداقل سایز آکواریوم200 لیتر
دمای آب26 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7 PH
طول عمر5 الی 10 سال
حداکثر اندازه20 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذاهای شرکتی گرانولی، میکس دل، کرم خونی منجمد، میلورم، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی سورم
نام فارسیسیچلاید آیس دم زرد
نام انگلیسیYellow tailed acei cichlid
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیدریاچه ی مالاوی
حداقل سایز آکواریوم120 لیتر
دمای آب25 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7.8 الی 8.6 PH
حداکثر اندازه13 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شناسطح آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکسبزیجات ، گرانول ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی سیچلاید آیس دم زرد
نام فارسیسیچلاید اسلاتوس
نام انگلیسیOcellatus
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیدریاچه تانگانیکا
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب25 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب8 الی 9 PH
حداکثر اندازه5 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکآرتمیا ، حشرات ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی سیچلاید اسلاتوس
نام فارسیسیچلاید افرا
نام انگلیسیRainbow cichlid
خانوادهCichilide
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیآمریکای مرکزی
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب24 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه12 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای خشک ، آرتمیا ، میکس دل
معرفی و نگهداری ماهی سیچلاید افرا
نام فارسیسیچلاید الکتریک بلو
نام انگلیسیElecteric blue african
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیدریاچه ی مالاوی
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب25 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7.5 الی 8.5 PH
حداکثر اندازه16 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، میگوی آب شور، میکس دل
معرفی و نگهداری ماهی سیچلاید الکتریک بلو
نام فارسیسیچلاید ایرانی
نام انگلیسیIranian Cichlid
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیجنوب ایران (هرمزگان)
حداقل سایز آکواریوم120 لیتر
دمای آب26 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه10 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای زنده ، میکس دل ، غذای خشک
معرفی و نگهداری ماهی سیچلاید ایرانی
نام فارسیسیچلاید پانک
نام انگلیسیPunk cichlid
خانوادهCycilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیدریاچه ی تانگانیکا
حداقل سایز آکواریوم100 لیتر
دمای آب22 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7.5 الی 8.5 PH
حداکثر اندازه9 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرآسان
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکمیکس دل ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی سیچلاید پانک
نام فارسیسیچلاید دهان آتشی
نام انگلیسیFiremouth cichlid
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیآمریکای جنوبی
حداقل سایز آکواریوم100 لیتر
دمای آب24 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 8 PH
حداکثر اندازه18 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکمیکس دل ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی سیچلاید دهان آتشی
نام فارسیسیچلاید زنبوری
نام انگلیسیBumble bee cichlid
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیدریاچه ی مالاوی افریقا
حداقل سایز آکواریوم100 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7.5 الی 8.5 PH
حداکثر اندازه20 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، میکس
معرفی و نگهداری ماهی سیچلاید زنبوری
نام فارسیسیچلاید زندانی
نام انگلیسیButtikaferi cichlid
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیغرب آفریقا
حداقل سایز آکواریوم100 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 8 PH
حداکثر اندازه40 سانتی متر
خلق و خوبسیار پرخاشگر
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریمتوسط
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکمیکس دل ، غذای زنده ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی سیچلاید زندانی
نام فارسیسیچلاید سوراخ کلیدی
نام انگلیسیKeyhole cichlid
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیآمریکای جنوبی
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7 PH
حداکثر اندازه15 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای خشک ، آرتمیا ، حشرات
معرفی و نگهداری ماهی سیچلاید سوراخ کلیدی
نام فارسیسیچلاید کالیکو
نام انگلیسیMarmalede cichlide
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیدریاچه ی مالاوی
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب26 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7.5 الی 8.5 PH
حداکثر اندازه15 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای خشک ، آرتمیا ، میکس دل
معرفی و نگهداری ماهی سیچلاید کالیکو
نام فارسیسیچلاید کله شیری
نام انگلیسیLionhead cichlid
خانوادهCichilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیشرق آفریقا
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب23 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه11 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای خشک ، غذای زنده ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی سیچلاید کله شیری
نام فارسیسیچلاید گرگی
نام انگلیسیDovii wolf cichlid
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیرود خانه های آمریکای جنوبی
حداقل سایز آکواریوم150 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه50 سانتی متر
خلق و خوبسیار پرخاشگر
قلمرو طلببله
موقعیت شناسطح آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای زنده ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی سیچلاید گرگی
نام فارسیسیچلاید گوره خری
نام انگلیسیConvict cichlid
خانوادهCychlidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیرودخانه ی مرکزی آمریکا
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب22 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 8 PH
حداکثر اندازه15 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، میکس دل ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی سیچلاید گوره خری
نام فارسیسیچلاید مرواریدی
نام انگلیسیPearl cichlid
نام علمیgeophagus brasiliensis
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیجنوب آمریکا و شرق برزیل
حداقل سایز آکواریوم100 لیتر
دمای آب22 الی 25 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.2 الی 8 PH
حداکثر اندازه25 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، حشرات ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی سیچلاید مرواریدی
نام فارسیفرانتوزا
نام انگلیسیFrantosa
خانوادهCichlidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیدریاچه ی تانگانیکا (آفریقا)
حداقل سایز آکواریوم150 لیتر
دمای آب25 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7.5 الی 8.5 PH
حداکثر اندازه35 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریمتوسط
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمتوسط
خوراکمیکس دل ، غذای خشک ، میلوورم
معرفی و نگهداری ماهی فرانتوزا
نام فارسیفلاور
نام انگلیسیFlower Horn
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیتوسط انسان بوجود آمده
حداقل سایز آکواریوم150 لیتر
دمای آب24 الی 30 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه30 سانتی متر
خلق و خوبسیار پرخاشگر
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکگرانول ، میکس دل ، غذای زنده
معرفی و نگهداری ماهی فلاور
نام فارسیکت آفریقایی
نام انگلیسیAfrican Catfish
خانوادهClariidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیجنوب شرقی آسیا
حداقل سایز آکواریوم100 لیتر
دمای آب18 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه100 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای زنده ، میکس دل ، غذای خشک
معرفی و نگهداری ماهی کت آفریقایی
نام فارسیکت فیش اسپورت
نام انگلیسیSuckermouth Catfish
خانوادهLoricariidae
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیجنوب برزیل
حداقل سایز آکواریوم60 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 8 PH
حداکثر اندازه30 سانتی متر
خلق و خوآرام و بی آزار
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکجلبک های آکواریوم ، غذای کف نشین ، سبزیجات ، اسپیرولینا
معرفی و نگهداری ماهی کت فیش اسپورت
نام فارسیکت فیش پیکتوس
نام انگلیسیPictus CatFish
خانوادهPimelodidae
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیآمازون
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب24 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7 PH
حداکثر اندازه15 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکمیکس ، غذای کف نشین ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی کت فیش پیکتوس
نام فارسیکت فیش زرافه ای
نام انگلیسیGiraffe nosed catfish
خانوادهClarotoidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیرود خانه های آفریقا
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب21 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه90 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمتوسط
خوراکآرتمیا ، غذای کف نشین
معرفی و نگهداری ماهی کت فیش زرافه ای
نام فارسیکت فیش زنبوری
نام انگلیسیAsian bumblee catfish
خانوادهBagridea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیتایلند
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب22 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه15 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمتوسط
خوراکغذای زنده ، غذای کف نشین ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی کت فیش زنبوری
نام فارسیکت فیش نیزه دار
نام انگلیسیBlack lancer catfish
خانوادهBagridea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیتایلند
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه25 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلبخیر
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکلجن های آکواریوم ، غذای ته نشین ، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی کت فیش نیزه دار
نام فارسیکت فیش وارونه
نام انگلیسیUpside down catfish
خانوادهMochokidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیرودخونه ی نیجر
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 8.5 PH
حداکثر اندازه12 سانتی متر
خلق و خونسبتا صلح جو
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمتوسط
خوراکاسپیرولینا ، غذای خشک ، غذای زنده
معرفی و نگهداری ماهی کت فیش وارونه
نام فارسیکینگ کونگ
نام انگلیسیKing Kong cichlid
خانوادهCichilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیتوسط انسان ‌بوجود آمده
حداقل سایز آکواریوم100 لیتر
دمای آب25 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه20 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکمیکس دل ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی کینگ کونگ
نام فارسیگرین ترور
نام انگلیسیGreen Teror
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیآمریکای جنوبی
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب24 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 8 PH
حداکثر اندازه15 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای زنده ، غذای خشک ، میکس
معرفی و نگهداری ماهی گرین ترور
نام فارسیگورامی برگی
نام انگلیسیLeopard Gourami
خانوادهAnbanatidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیکنگو
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب23 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6.5 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه15 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکگرانول ، آرتمیا ، میکس دل
معرفی و نگهداری ماهی گورامی برگی
نام فارسیللوپی
نام انگلیسیLemon cichlid
خانوادهCichilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیدریاچه ی تانگانیکا
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب25 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب8 الی 9 PH
حداکثر اندازه10 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکپولکی ، آرتمیا ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی للوپی
نام فارسیماکرو
نام انگلیسیelectric yellow cichlid
نام علمیLabidochromis caeruleus
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیدریاچه ی مالاوی
حداقل سایز آکواریوم150 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7.5 الی 8.5 PH
سختی آب10 الی 20 DH
طول عمر10 سال
حداکثر اندازه15 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکمیکس سبزیجات، غذاهای شرکتی با پروتئین کم و سبزیجات بالا، آرتمیا
معرفی و نگهداری ماهی ماکرو
نام فارسیموری
نام انگلیسیMorri cichlid
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیدریاچه مالاوی
حداقل سایز آکواریوم100 لیتر
دمای آب22 تا 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7.8 الی 8.5 PH
حداکثر اندازه20 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرمتوسط
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکمیکس دل ، میگوی آب شور ، گرانول
معرفی و نگهداری ماهی موری
نام فارسیمیداس
نام انگلیسیMidas cichlid
خانوادهCychilidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیهندوراس
حداقل سایز آکواریوم150 لیتر
دمای آب24 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 7.8 PH
حداکثر اندازه25 سانتی متر
خلق و خوبسیار پرخاشگر
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای زنده ، گرانول ، میکس دل
معرفی و نگهداری ماهی میداس
نام فارسینایف
نام انگلیسیKnife
نام علمیChitala ornata
خانوادهNotopteridea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیجنوب شرقی آسیا
حداقل سایز آکواریوم80 لیتر
دمای آب24 الی 26 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 7.5 PH
حداکثر اندازه60 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلبخیر
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریآسان
شرایط تکثیرسخت
حساسیت به بیماریمتوسط
خوراکغذای زنده ، لوفاک ، میکس
معرفی و نگهداری ماهی نایف
نام فارسینیکاراگوئه
نام انگلیسیNicaraguan Cichlid
نام علمیHypsophrys Nicaraguensis
خانوادهCichlasomatina
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگینیکاراگوئه و کاستاریکا
حداقل سایز آکواریوم200 لیتر
دمای آب26 الی 28 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب7 الی 8 PH
سختی آب8 الی 28 DH
طول عمر10 الی 15 سال
حداکثر اندازه25 سانتی متر
خلق و خوخشن و مهاجم
قلمرو طلببله
موقعیت شنامیانه آب
شرایط نگهداریسخت
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریحساس
خوراکغذاهای شرکتی . میکس های متناسب با جیره غذایی . کرم خونی منجمد . میگو و...
معرفی و نگهداری ماهی نیکاراگوئه
نام فارسیوولف فیش
نام انگلیسیWolf Fish
خانوادهErthrinidea
دسته بندیگوشتخوار
محل زندگیآمریکای جنوبی
حداقل سایز آکواریوم150 لیتر
دمای آب22 الی 25 درجه سانتی گراد
اسیدیته آب6 الی 8 PH
حداکثر اندازه50 سانتی متر
خلق و خوبسیار پرخاشگر
قلمرو طلببله
موقعیت شناپایین آب
شرایط نگهداریبسیار سخت
شرایط تکثیربسیار سخت
حساسیت به بیماریمقاوم
خوراکغذای شرکتی ، میکس دل ، غذای زنده
معرفی و نگهداری ماهی وولف فیش
گروه پرسش و پاسخ تلگرام
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/myfishir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5349

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/myfishir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5349

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/myfishir/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107