در مطالب قبلی سایت در مورد نگهداری ماهی کوی صحبت کردیم اما به دلیل مفصل بودن انواع گونه ها و نیاز به توضیحات با حجم زیاد از ذکر انواع گونه ها در پست اصلی اجناب گزیدیم . با توجه به افزایش علاقمندان به این ماهی زیبا در ایران مقاله ای کامل در مورد انواع ماهی کوی نوشته شده است .

انواع گونه های کوی

کوهاکو – KOHAKU

قدیمی ترین و اصیل ترین گونه ماهی کوی است . رنگ زمینه سفید با طرح و رنگ های قرمز . رنگ براق و طرح روی بدن و درصد رنگ شدن بدن در این گونه عامل کیفیت آن است .

گونه های Doitsu Kohaku, Gin Rin Kohaku, Maruten Kohaku  و Tancho Kohaku  زیر مجموعه این گونه است که تفاوت آنها در رنگ زمینه بدن ماهی می باشد .

کوهاکو – KOHAKU

کوهاکو – KOHAKU

تایشو سانک – TAISHO SANKE

رنگ زمینه سفید با طرح قرمز و مشکی . از نژاد کوهاکو گرفته شده که رنگ مشکی نیز به آن اضافه شده است .

گونه های Doitsu Sanke, Maruten Sanke, Tancho Sanke,  و Gin Rin Sanke  زیر مجموعه این گونه است که تفاوت آنها در رنگ زمینه بدن ماهی می باشد .

تایشو سانک – TAISHO SANKE

تایشو سانک – TAISHO SANKE

شوا سانشوکو – SHOWA SANSHOKU

به نام شوا بیشتر خوانده می شود .رنگ سفید ، قرمز/نارنجی و در بالای سر رنگ مشکی دارد . همچنین دور بدن نیز رنگ مشکی گرفته است . تفاوت آن با گونه تایشو سانک در این است که بالای سر این گونه نیز به رنگ مشکی می باشد.

گونه های Tancho Showa, Maruten Showa, Gin Rin Showa, Doitsu Showa  و Kin Showa  زیر مجموعه این گونه است که تفاوت آنها در رنگ زمینه بدن ماهی می باشد .

شوا سانشوکو – SHOWA SANSHOKU

شوا سانشوکو – SHOWA SANSHOKU

تانچو – TANCHO

این گونه بسیار مرسوم و محبوب است . تمام بدن به رنگ سفید است و فقط یک خال بزرگ قرمز روی سر قرار گرفته است .

گونه های Gin Rin Tancho و Doitsu Tancho زیر مجموعه این گونه است که تفاوت آنها رنگ زمینه بدن ماهی می باشد .

تانچو – TANCHO

تانچو – TANCHO

شیرو اوتسوری – SHIRO UTSURI

رنگ زمینه مشکی با طرح و نقاط سفید .

گونه های Gin Rin Shiro Utsuri, Gin Shiro Utsuri و Doitsu Shiro Utsuri زیر مجموعه این گونه است که تفاوت آنها در رنگ زمینه بدن ماهی می باشد .

شیرو اوتسوری – SHIRO UTSURI

شیرو اوتسوری – SHIRO UTSURI

های اوتسوری – HI UTSURI

رنگ زمینه مشکی با طرح و نقاط نارنجی یا قرمز .

گونه های  Gin Rin Hi Utsuri و Doitsu Hi Utsuri زیر مجموعه این گونه است که تفاوت آنها در رنگ زمینه بدن ماهی می باشد .

های اوتسوری – HI UTSURI

های اوتسوری – HI UTSURI

کی اوتسوری – KI UTSURI

رنگ زمینه مشکی با طرح و نقاط زرد .

گونه های  Gin Rin Ki Utsuri و Kin Ki Utsuri زیر مجموعه این گونه است که تفاوت آنها در رنگ زمینه بدن ماهی می باشد .

کی اوتسوری – KI UTSURI

کی اوتسوری – KI UTSURI

آساجی – ASAGI

رنگ زمینه سفید با طرح بزرگ آبی نفتی روی پشت و باله های قرمز یا نارنجی .

گونه های  Gin Rin Asagi و Hi Asagi زیر مجموعه این گونه است که تفاوت آنها در رنگ زمینه بدن ماهی می باشد .

آساجی – ASAGI

آساجی – ASAGI

شوسوی – SHUSUI

رنگ زمینه سفید با طرح خط مانند مشکی یا آبی روی پشت و باله های قرمز یا نارنجی .

گونه های Gin Rin Shusui  و Hi Shusui زیر مجموعه این گونه است که تفاوت آنها در رنگ زمینه بدن ماهی می باشد .

شوسوی – SHUSUI

شوسوی – SHUSUI

ماتسوبا – MATSUBA

رنگ زمینه سفید با طرح بزرگ مشکی روی پشت .

ماتسوبا – MATSUBA

ماتسوبا – MATSUBA

گونه های Ki Matsuba و Aka Matsuba زیر مجموعه این گونه است که تفاوت آنها در رنگ زمینه بدن ماهی می باشد .

پلاتینوم اوگون – PLATINUM OGON

کاملا به رنگ سفید است و هیچ گونه خط و خالی ندارد .

گونه های Gin Rin Platinum Ogon  و Doitsu Platinum Ogon زیر مجموعه این گونه است که تفاوت آنها در رنگ زمینه بدن ماهی می باشد .

پلاتینوم اوگون – PLATINUM OGON

پلاتینوم اوگون – PLATINUM OGON

یامابوکی اوگون – YAMABUKI OGON

کاملا به رنگ زرد است و هیچ گونه خط و خالی ندارد .

گونه های Gin Rin Yamabuki Ogon and Doitsu Yamabuki Ogon زیر مجموعه این گونه است که تفاوت آنها در رنگ زمینه بدن ماهی می باشد .

یامابوکی اوگون – YAMABUKI OGON

یامابوکی اوگون – YAMABUKI OGON

کوجاکو – KUJAKU

رنگ زمینه سفید که با رنگ های زرد / قرمز / نارنجی طرح و نقطه گذاری شده است . همچنین رنگ سیاه در عمق رنگ های بدنه دیده می شود.

گونه های Doitsu Kujaku, Tancho Kujaku and Maruten Kujaku زیر مجموعه این گونه است که تفاوت آنها در رنگ زمینه بدن ماهی می باشد .

کوجاکو – KUJAKU

کوجاکو – KUJAKU

هاریواک – HARIWAKE

رنگ زمینه سفید با طرح نرنجی یا زرد که طرح ها درشت هستند و اکثر بدن را می پوشانند .

گونه های Tancho Hariwake, Gin Rin Hariwake, Doitsu Hariwake زیر مجموعه این گونه است که تفاوت آنها در رنگ زمینه بدن ماهی می باشد .

هاریواک – HARIWAKE

هاریواک – HARIWAKE

کیکوسوی – KIKUSUI

رنگ زمینه سفید با طرح زرد یا نارنجی که فقط یک طرح بدن ماهی را پوشانده باشد .

کیکوسوی – KIKUSUI

کیکوسوی – KIKUSUI

کومونریو – KUMONRYU

رنگ زمینه خاکستری یا سفید که با طرح مشکی پوشیده شده است . رنگ مشکی فقط بدنه ماهی را پوشش میدهد و سر ماهی و بالای آن بدون رنگ باقی می ماند .

رنگ آنها در طول زندگی چندین بار تغییر میکند .

کومونریو – KUMONRYU

کومونریو – KUMONRYU

بنی کومونریو – BENI KUMONRYU

مانند کومونریو هستند با یک رنگ اضافه که معمولا قرمز است .

رنگ آنها در طول زندگی چندین بار تغییر میکند .

بنی کومونریو – BENI KUMONRYU

بنی کومونریو – BENI KUMONRYU

چاگوی – CHAGOI

رنگ آنها به صورت کامل قهوه ای یا برنزی است و هیچ گونه طرح و خط و خالی ندارند . این نژاد به راحتی دست آموز می شود و خیلی سریع از دست غذا دریافت میکند که این باعث تشویق دیگر ماهی ها نیز به همین امر می شود .

گونه های  Gin Rin Chagoi و Doitsu Chagoi زیر مجموعه این گونه است که تفاوت آنها در رنگ زمینه بدن ماهی می باشد .

چاگوی – CHAGOI

چاگوی – CHAGOI

سوراگوی – SORAGOI

مانند گونه چاگوی هستند با این تفاوت که رنگ آنها خاکستری یا نقره ای هست . آنها نیز مانند چاگوی خیلی سریع دست آموز می شوند .

گونه های  Gin Rin Soragoi و Doitsu Soragoi زیر مجموعه این گونه است که تفاوت آنها در رنگ زمینه بدن ماهی می باشد .

سوراگوی – SORAGOI

سوراگوی – SORAGOI

اوچیبا شیگوری – OCHIBA SHIGURE

ترکیب زمینه خاکستری یا نقره ای با طرح برنزی یا قهوه ای .

گونه های  Gin Rin Ochiba و Doitsu Ochiba زیر مجموعه این گونه است که تفاوت آنها در رنگ زمینه بدن ماهی می باشد .

اوچیبا شیگوری – OCHIBA SHIGURE

اوچیبا شیگوری – OCHIBA SHIGURE

گورومو – GOROMO

بدنه سفید با طرح های قرمز که در داخل رنگ قرمز مخلوطی از آبی یا مشکی پدیدار باشد .

گونه های Tancho Goromo و Maruten Goromo زیر مجموعه این گونه است که تفاوت آنها در رنگ زمینه بدن ماهی می باشد .

گورومو – GOROMO

گورومو – GOROMO

گوشیکی – GOSHIKI

بدنه سفید با طرح های قرمز که در داخل رنگ قرمز مخلوطی از ابی یا مشکی پدیدار باشد . تفاوت آنها در این است که مخلوط شدن رنگ ها بیشتر است و طرح بزرگ تر است . حدود 5 رنگ باید به صورت کامل در این گونه پدیدار باشد .

گونه های  Gin Rin Goshiki وTancho Goshiki زیر مجموعه این گونه است که تفاوت آنها در رنگ زمینه بدن ماهی می باشد .

گوشیکی – GOSHIKI

گوشیکی – GOSHIKI

کیکوکوریو – KIKOKURYU

رنگ زمینه سفید با رنگ پشت مشکی ( به شکل ستون ) و همچنین رنگ مشکی دور چشم ها و بینی .

کیکوکوریو – KIKOKURYU

کیکوکوریو – KIKOKURYU

کین کیکوکوریو – KIN KIKOKURYU

مخلوط رنگ نارنجی یا زرد با مشکی در طرح بندی کیوکوکوریو که جدیدترین گونه ماهی کوی شناخته می شود .

کین کیکوکوریو – KIN KIKOKURYU

کین کیکوکوریو – KIN KIKOKURYU

اصطلاح های شکل ماهی کوی :

باله بلند : در صورتی که ماهی دارای باله های بلند باشد به آخر نام آن “باله بلند” اضافه خواهد شد . در سطح جهانی کوی های باله بلد بی ارزش هستند ! اما در ایران برعکس هست و کوی های باله بلند به دلیل این که زیبایی بیشتری برای آکواریوم دارند قیمت بالاتری دارند .

پوست چرم : بدن ماهی کوی هیچ گونه پولک یا فلس ندارد و پوست بدن کاملا مشخص است .

فلس درشت : فلس های بدن ماهی کوی از اندازه طبیعی بزرگ تر هستند .

پوست چرم فلش درشت :پوست کاملا بدون پولک است و فقط دو ردیف فلس درشت یکی قسمت بالای ماهی و یکی کنار بدن ماهی کشیده شده است .

فلس ریز : مانند ماهی های دیگر دارای فلس های ریز می باشد .

پولکی یا اکلیری : فلس های ردیف بالایی بدن ماهی به شکلی براق و درخشنده هستند .

گونه های ذکر شده در بالا همگی اصیل و دارای قیمت بالا هستند . گونه های مخلوط که با قیمت پایین تر در ایران به فروش می رسد نام و نشان خواصی ندارند .

متاسفانه در ایران بیشتر مغازه دار ها اصلا به نژاد و … اهمیت نمیدهند و از اسم های اصلی برای فروش کوی های بی کیفیت استفاده می کنند . خوشبختانه در حال حاضر پرورش دهندگانی هستند که کوی های اصیل را به کشور وارد کرده اند و در حال تکثیر می باشند .

ممکن است گونه هایی در این مقاله از قلم افتاده باشد یا در متن مشکلاتی وجود داشته باشد . لطفا اگر اطلاعات صحیح در این مورد دارید حتما ذکر کنید . بسیار متشکریم .

مطالب مشابه

3 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • مهدی محمد بیگی
  جولای 29, 2019 1:02 ق.ظ

  سلام خوبید بسیار عالی بود,ممنون از شما,واقعا که لذت بردم

  پاسخ
 • از شما بابت مطالب مفیدتان که وقت گذاشتید بسیار سپاسگزارم انشالله حرم امام رضا رفتم دعاگویتان هستم کاشکی مبلغ هر گونه را با سایز و نوع جنسیت در نظر میگرفتید سپاسگزارم در پناه خدا باشید

  پاسخ
  • سلام
   متشکرم عزیزم . بنده هم همشهری شما هستم .
   امکان ارائه قیمت وجود نداره . چون نمیشه سایت رو دائم به روز رسانی کنیم و قیمت ها دائم تغییر خواهد کرد .

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

محتوای ویژه

فهرست
گروه پرسش و پاسخ تلگرام